page view image

The Devotional Beats of India

EVENT INFORMATION
event image


Publikum kommer til å oppleve to indisk klassiske danseformer som er veldig forskjellige, på en og samme scene.

Ene danseformen er Bharatanatyam fra sør-India, akkompagnert av musikere som spiller Karnatika musikk.

Den andre danseformen er Kathak, fra nord-India, akkompagnert med Hindustani musikk.

Kostymene, musikken, hovedelementene og uttrykkene er totalt forskjellig og det eneste som er felles er at de begge er utviklet for mange tusen år siden i templene i India med bruk av kroppen som et testament til hindu gudene.

 

Det finnes mye informasjon om Kathak og Bharatanatyam på nettet, men hva disse danseformene betyr for oss personer kommer fra hjerte og sjela vår. Det kan bare forklares i en undervisningssituasjon eller en forestilling. Vi ønsker å lede publikumet på en reise som føles kjærlig og er en åndelig reise.

Budskapet er at selv om danseformene er totalt forskjellige og har sterke identiteter kan vi finne en felles grunn. Selv om uttrykkene er forskjellige, sier vi det samme og vi finner et rom for å eksistere sammen.


Med musikere fra Norway, Holland, Frankrike and Tyskland.